Toate  modalităţile de securitate electronică se pot dispeceriza prin dispeceratul propriu al firmei SC WORLD GUARD SRL.

Toate sistemele se pot combina în funcţie de necesităţi pentru o siguranţă spotita şi mai eficientă.

Tariful pentru dispecerizare va fi de tip abonament şi va fi stabilit în funcţie de perioada de monitorizare de 24 ore/zi sau de 12 ore/zi şi  în funcţie de clasele de protecţie monitorizate.

În cazul dispecerizări prin sistem GPRS a sistemelor de securitate în abonamentul lunar este inclus şi tramisia SIM –ul [cartela] este propietatea societăţi World Guard.

S.C. World Guard S.R.L. activează şi în calitate de antreprenor de securitate oferind clienţilor săi cele mai moderne sisteme de securitate raportate direct la calitate-pret, indiferent de complexitatea lor.

Localizarea şi monitorizarea persoanelor

Sistemul pentru monitorizarea persoanelor se adresează persoanelor ce doresc:
– Sporirea siguranţei, un instrument ideal pentru copii, bătrâni;
– Monitorizarea activităţii angajaţilor de teren;
– Un instrument de ajutor în caz de urgenţă datorită funcţiei dedicate.

Sistemul monitorizarea persoanelor cuprinde unitatea mobilă de monitorizare şi localizare prin GPS la purtător
Informaţiile recepţionate prin GPS sunt transmise către server utilizând un canal de comunicaţii GSM / GPRS
Serverul de monitorizare – recepţionează datele primite din teren, le prelucrează şi le transmite către aplicaţia de monitorizare
Aplicaţia de monitorizare afişează informaţiile primite pe harta vectorială şi oferă posibilitatea de emitere rapoarte.
Interfaţa web de monitorizare este uşor de utilizat, prin accesarea via internet a contului de utilizare al clientului. Infomaţiile sunt disponibile prin conexiuni securizate care asigură confidenţialitate datelor. Clientul are acces în orice moment la informaţii referitoare la dispozitivele monitorizate.