Protecţia antiefracţie este grupată în 2 secţiuni majore în funcţie de necesităţile clienţilor
Protectie antiefracţie pentru interiorul clădirilor

Protecţia antiefracţie este realizată pentru interiorul clădirilor cu sisteme DSC de producţie canadiană. Aceste sisteme se bazează pe detecţia de mişcare în interiorul încăperilor şi supravegherea uşilor cu senzori magnetici. Detecţia de mişcare se realizează cu senzori inteligenţi cu imunitate la animale (maxim 25 kg) .

Sistemele antiefracţie pot fi monitorizate de către societatea World Guard în 2 moduri : telefonie terestră şi GPRS

Protectie antiefracţie perimetrala pentru exteriorul clădirilor şi spaţii vaste

Protecţia perimetrală este realizată pentru exteriorul clădirilor , hale industriale , garduri care înconjoară un spaţiu , etc .
În cadrul sistemelor integrate de securitate realizate, sistemele de detecţie perimetrală ocupă un loc special, în cadrul cărora sunt integrate ultimele tehnologii din domeniu.

Sistemul de detecţie perimetrală este proiectat pentru a detecta tentativele de efracţie la nivelul perimetrului obiectivului.
Perimetrul este un prim inel de detecţie a intruşilor. Detecţia încercărilor de pătrundere ilegală în obiectiv permite reacţia în timp util a forţelor de intervenţie, înainte că intrusul să poată să-şi atingă scopul, sau să producă distrugeri în obiectiv. De asemenea, detecţia timpurie a tentativelor de efracţie permite urmărirea intruşilor după pătrunderea în obiectiv prin alarmarea sistemului de televiziune cu circuit închis, care va primi informaţii despre locul în care a avut loc pătrunderea. Imaginile de la camerele care supraveghează zona de perimetru respectivă sunt afişate automat pe monitoare, permiţând verificarea veridicităţii alarmei. În scopul de a asigura funcţionarea în cele mai dificile condiţii meteorologice, pentru detecţia perimetrală se folosesc sisteme duale, bazate pe principii de detecţie diferite, care nu pot ieşi simultan din funcţiune datorită condiţiilor de mediu.

Structura sistemelor

Sistemele de detecţie perimetrală sunt compuse din următoarele tipuri de detectoare:
-bariere cu infraroşu
-bariere cu microunde
-senzori monostatici cu microunde
-sisteme cu cablu activ de radiofrecvenţă

Preluarea semnalelor de la sistemul de senzori şi interconectarea acestora cu celelalte elemente ale sistemului de securitate se face prin intermediul unui sistem de multiplexare.

Sistemul de multiplexare este conceput pentru operarea facilă a dispozitivelor de securitate plasate pe perimetre de dimensiuni mari, unde cablarea tuturor conexiunilor ar ridica foarte mult preţul sistemului. Sistemul primeşte semnalele de alarmă de la dispozitivele din teren, transmiţându-le către sistemele de management de securitate, putând să transmită către dispozitive anexe din teren (porţi, sirene, instalaţii de iluminat etc.) semnale de comandă.

Funcţiile sistemului

Funcţiile sistemului de detecţie perimetrală sunt:
– detecţia încercărilor de pătrundere sau ieşire frauduloasă în/din perimetrul obiectivului.
– anunţarea operatorilor cu privire la tentativele de efracţie la nivelul zidului perimetral, cu indicarea zonei în care au loc acestea
– alarmarea sistemului de televiziune în scopul atenţionării operatorilor şi comutării la afişare pe monitoare ale camerelor video din zona de perimetru în care se produce violarea perimetrului.
– transmiterea de semnale de alarmă şi sabotaj, pe zone, către sistemul antiefracţie
– dezactivarea individuală a zonelor de detecţie perimetrală pentru permiterea accesului legal în perimetru, cu comanda locală de la punctul de control (sistemul de control acces) sau din dispecerat.
– dezactivarea individuală a zonelor de detecţie perimetrală, în cazul în care este necesară efectuarea de lucrări care ar duce la generarea de alarme false.