S.C. World Guard S.R.L.
Constituirea şi funcţionarea societăţii s-a făcut în baza legislaţiei în vigoare: Legea nr. 333/2003, HG. nr. 1010/2004,Legea nr. 295/2004 şi HG. nr. 519/2004.

S.C. World Guard S.R.L. funcţionează în baza licenţelor de funcţionare nr. 1676/P în domeniul pazei şi protecţiei eliberată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul General al Poliţiei Romane şi nr. 2109/T din domeniul sistemelor de alarmă împotriva efracţiei eliberată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei funcţionează în baza avizului nr. 102730 din 22.12.2010 eliberat de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş.
S.C. World Guard S.R.L. promovează raporturi de colaborare cu autorităţile publice care gestionează problematica de securitate privată, cu organizaţiile nonguvernamentale şi cu asociaţiile profesionale din domeniu.

Activităţile societăţii:

I. Paza cu agenţi de pază

1. Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor (prin online security system) ;
2. Servicii de paza a transporturilor bunurilor şi valorilor;
3. Asigurarea pazei locuinţelor de serviciu ale societăţilor cu agenţi de paza;
4. Servicii de gardă de corp;
5. Alte servicii: preluarea în antreprenoriat a contractelor de pază, prin subcontractarea acestora şi standardizarea serviciilor de securitate pentru companiile multinaţionale sau care au minim 2 locaţii în ţară.
6. Activitate de consultanţă paza.

II. Dispecerizare (Monitorizare)

1. Monitorizarea sistemelor de alarmă prin transmisia prin linii telefonice fixe sau modulatoare GPRS;
2. Monitorizare video (monitorizarea de la distanţă prin servicii web a locaţiilor stabilite de către beneficiar prin dispeceratul propriu)
3. Monitorizare flote autovehicule.

III. Activităţi tehnice

1. Montarea şi întreţinerea sistemelor video cu circuit închis şi a sistemelor de alarmare şi incendiu, control acces;
2. Proiectare.

IV. Activitate comercială

1. Comercializarea sistemelor electronice complexe sau parţiale de securitate video , de detecţie a semnalizării efracţiei şi semnalizarea incendiului, control acces inclusiv produse de securitate mecanică (încuietori, lacate, seifuri, garduri electrice, sârmă ghimpată, etc.